XỬ LÝ NHIỆT NUNG - RAM

 
   Xử lý nhiệt phải dựa trên những kiến thức về tính chất của vật liệu,nếu không sẽ phát sinh rất 
 nhiều các lỗi ngoài dự tính.Ở công ty của chúng tôi,có các Chuyên Viên xử lý nhiệt (có chứng chỉ) 
 người Nhật thường trú.Bên cạnh đó, hàng ngày các nhân viên, công nhân đều được huấn luyện 
 về kỹ năng xử lý nhiệt.
 
 
   Cứng hóa là làm cho vật liệu trở nên khỏe và cứng hơn. Trong cứng hóa, tùy thuộc vào đặc tính 
 của vật liệu mà phương pháp xử lý sẽ khác nhau,có thể là đưa sản phẩm vào nung, ram, 
 hay là cứng hóa kết tủa, già hóa…
 
 
   Nhiệt luyện là làm dẻo dai các vật liệu đã bị cứng lại trong quá trình gia công. Làm trở lại tính 
 chất ban đầu vốn có của vật liệu. Đồng thời khử đi phần ứng suất sinh ra trong quá trinh gia 
 công kim loại.
 
 
   Nhiệt luyện là làm dẻo dai các vật liệu đã bị cứng lại trong quá trình gia công. Làm trở lại tính chất ban 
 đầu vốn có của vật liệu. Đồng thời khử đi phần ứng suất sinh ra trong quá trinh gia công kim loại.

ĐĂNG KÝ nhận tin khuyến mãi từ chúng tôi.

Chúng tôi sẽ gửi cập nhật những tin khuyến mãi & báo cáo mới nhất đến bạn.

HOTLINE: 0274 3612 698